Bijnen Uitvaartzorg en GreenLeave

Bijnen Uitvaartzorg is een van de initiatiefnemers van het keurmerk GreenLeave. Een afscheid van je leven moet passen bij de verantwoorde keuzes die je ook tijdens je leven hebt gemaakt. Daarom vinden wij het belangrijk dat u de keuze heeft om een uitvaart geheel of op bepaalde onderdelen duurzaam in te vullen. Door creatief mee te denken zijn de kosten hiervan veelal vergelijkbaar met die van een reguliere uitvaart. Wij vertellen u graag in alle rust over de mogelijkheden. Vraag hier een informatiegesprek aan over een duurzame uitvaart. 

A. Kernprincipes van GreenLeave 

Duurzaamheid zit niet alleen in de aanschaf van producten tijdens een uitvaart. Bij GreenLeave uitvaartondernemers is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, doordat deze voldoet aan zeven kernprincipes. Ook Bijnen voldoet aan deze 7 kernprincipes en we lichten deze graag toe.

Het certificaat van GreenLeave verzekert u dat u te maken heeft met een onderneming die in zijn gehele bedrijfsvoering duurzaam onderneemt, maar het gaat vooral ook om de verdere keuzes en afspraken rondom een uitvaart. Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 7 kernprincipes van GreenLeave:

 • Goed Werkgeverschap
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Duurzame inkoop
 • Eerlijk zakendoen 
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Eerlijk en transparant over duurzame werkwijze 
 • Opleidingsaanbod over duurzaamheid

Samenvatting duurzaamheidsverklaring

Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 7 kernprincipes van GreenLeave:

1. Goed werkgeverschap 

Bijnen Uitvaartzorg is een echt familiebedrijf.  De sterke familiewaarden; Aandacht, Ruimte, Regelmaat en Rust vormen de hoeksteen van de identiteit van het familiebedrijf Bijnen Uitvaartzorg. Deze waarden geven richting aan de uitdraging van diensten maar ook zeker aan de interne organisatie en goed werkgeverschap.   

Aandacht

De medewerkers binnen ons familiebedrijf zijn loyaal. Veel medewerkers zijn al lang bij Bijnen Uitvaartzorg in dienst. Bij Bijnen Uitvaartzorg hoort iedereen erbij, er is een gemoedelijke familiesfeer. Er is voor iedereen aandacht en de lijnen naar de directie zijn kort. Personeel voelt zich betrokken en is flexibel.  Bijnen voelt als een tweede thuis. Er worden daarom ook jaarlijks huiselijke activiteiten georganiseerd zoals een tuinfeest of een BBQ. Er is veel aandacht voor persoonlijke bijzondere gebeurtenissen. Een evenredig diversiteitsbeleid is belangrijk bij Bijnen Uitvaartzorg, iedereen die zich thuis voelt bij Bijnen Uitvaartzorg is welkom om te solliciteren en ook voor werknemers die langdurig ziek zijn worden er passende werkzaamheden gezocht.  

Ruimte

Essentie hiervan is vrije ruimte voor medewerkers. Ruimte om in situaties beslissingen te nemen, ruimte om een extra stap te zetten voor de opdrachtgever, ruimte om te groeien.

Regelmaat

Het werken in een uitvaartbranche is gekoppeld met onregelmatig werk. Echter vinden we het bij Bijnen Uitvaartzorg zo belangrijk dat we proberen te zorgen voor een fijne dagstructuur. Zo starten we iedere morgen om 9.00 uur met een werkbespreking van de dag. Dit zorgt voor een duidelijke aansturing van de dag en daardoor minder werkdruk.  De balans werk en privé staat hoog in het vaandel bij ons allemaal. Er is dus grote bereidwilligheid onder collega’s om diensten van elkaar op te vangen. Dit zorgt voor een duurzame inzetbaarheid. 

Rust

De bedrijfsmanager van Bijnen is bewust iemand die rust uitstraalt. Dit helpt werknemers om zich te focussen op hun werk en zorgt voor een verbetering in de productiviteit. Dit alles zorgt ervoor dat de werknemers zich gelukkiger gaan voelen op het werk. Overwerk wordt op korte termijnen gecompenseerd en er is altijd tijd voor een praatje. Er is een gemoedelijke rustige werksfeer. 

Onze sterke familiewaarden dragen bij aan werkgeluk

2. Duurzame bedrijfsvoering 

Voor de panden die wij in gebruik hebben als uitvaartcentrum of kantoor zijn we bezig met energiescans om inzicht te krijgen waar en welke maatregelen we kunnen treffen om energie te besparen. 

Er wordt periodiek en preventief aan de gehuurde gebouwen onderhoud gepleegd. Intern voert het personeel duurzame handelingen uit; lampen laten we niet onnodig branden en zetten we liever de verwarming uit en een raam open dan de airco aan. 

We hebben voor 70% een digitale administratie maar vinden het ook fijn om bij u aan tafel te zitten met pen en papier, zonder beeldscherm dat tussen u en ons instaat.

3. Duurzame inkoop

In producten waarmee we werken, hebben we duurzaamheid meegenomen als criterium. Is er een duurzaam alternatief beschikbaar die voldoet aan onze kwaliteitseisen om ons werk goed uit te voeren, dan kiest Bijnen Uitvaartzorg daarvoor. 

We gebruiken Led verlichting, FSC-papier, schenken UTZ-gecertificeerde koffie en rijden zoveel mogelijk in auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 110 gram/km.  Ook als we producten kunnen hergebruiken (zoals meubels) zullen we dit zoveel mogelijk doen. 

Voor de inkoop van duurzame uitvaartproducten zetten we de wensen van de opdrachtgever altijd voorop. We zijn op de hoogte van de mogelijke duurzame alternatieven. Door het ruime actieve netwerk van Bijnen Uitvaartzorg kunnen we snel inspelen op de wensen en behoeftes van de opdrachtgever. Bijna alles is mogelijk en we denken graag met de opdrachtgever mee voor het afscheid van het leven.  

4. Eerlijk zakendoen

In alles wat Bijnen Uitvaarzorg doet, stellen we de wensen en belangen van onze opdrachtgevers voorop. We maken heldere afspraken, transparante kostenbegrotingen en staan open voor onverhoopte klachten. 

Als een van de eersten beschikte wij over het Keurmerk Uitvaartzorg die zorgt voor een zekerheid bij de consument. Zekerheid over 

 •  Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
 • Transparante kostenbegroting
 • Goede organisatie van de uitvaart
 • Bekwaam personeel
 • Doelmatige klachtenafhandeling
 • Jaarlijks opdrachtgevertevredenheidsonderzoek

Onze medewerkers krijgen een vast salaris en hebben geen bonusregeling. Ze worden ook niet gestuurd op ‘targets’ maar op kwaliteit van dienstverlening.

5. Maatschappelijke betrokkenheid

Wij ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven, lokaal en regionaal waar vooral de regionale betrokkenheid centraal staat. Bijnen Uitvaartzorg is er niet alleen voor de nabestaanden. We zijn er bovenal voor alle mensen waar we ons betrokken bij voelen. Bijnen Uitvaartzorg is echt een onderdeel van de Vughtse gemeenschap. 

 • Sponsering van verenigingen sport en muziek  
 • Organiseren van Lichtjestocht met Allerzielen 
 • Seniorenbus
 • Kamp Vught
 • Inkoop kaarsenmakerij van mensen met een bespreking
 • KWF/Stichting ALS
 • Stimuleren en financieren van initiatieven van werknemers en bestaande opdrachtgevers voor goede doelen zoals alpe d'huzes, sponsorloop voor Kika enz.   

6. Eerlijk en transparant

We communiceren eerlijk en transparant over onze duurzaamheid verklaring op onze website. 

Tevens kunnen de uitvaartbegeleiders u alles vertellen over de duurzame werkwijze van Bijnen Uitvaartzorg.

7. Geschoolde uitvaartleiders 

 Alle uitvaartbegeleider zijn intern of door Greenleave geschoold op gebied van duurzaamheid.