Wilsbeschikking

Een wilsbeschikking is een document waarin uw laatste wensen en voorkeuren staan. Hiermee geeft u – zonder of naast een testament –  uw wensen aan voor na uw overlijden. Zo kunt u o.a. aangeven hoe uw uitvaart eruit moet zien en waar eventuele wachtwoorden zijn opgeslagen of sleutels liggen. Een codicil is geen testament, maar geeft enkel uw voorkeuren aan. Daarom kunt u onroerend goed en geldzaken niet met een codicil regelen. Donorregistratie regelt u niet via de wilsbeschikking. En wensen rondom uw eigen behandeling of levenseinde legt u eveneens niet vast in een Wilsbeschikking maar in een speciaal daarvoor bestemde wilsverklaring. 

Waarom een wilsbeschikking opstellen?

Een wilsbeschikking wordt ook wel laatste wensenformulier, wensenboekje of uitvaartcodicil genoemd. Het opstellen van de wilsbeschikking biedt veel rust voor degene die het invult, omdat alles zwart op wit staat. Maar ook voor de nabestaanden, omdat het voor hen duidelijk is wat uw wensen en voorkeuren zijn.

Het codicil behandelt bijvoorbeeld de keuze tussen begraven, cremeren of het lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap. Ook de mogelijkheden rondom de uitvaart komen aan bod zoals de muziek, de kist en overige details bij de plechtigheid. Het is goed om uw voorkeuren vooraf kenbaar te maken aan iemand die u vertrouwd is, bijvoorbeeld met een wilsbeschikking.

Leg uw schriftelijke verklaring daarnaast op een eenvoudig vindbare plaats, bijvoorbeeld bij uw administratie of verzekeringspapieren.

Een wilsbeschikking is rechtsgeldig, mits hij voldoet aan de volgende eis: het document is met de hand geschreven, want een getypte wilsbeschikking is niet rechtsgeldig. Daarnaast is het document voorzien van een datum, uw voor- en achternaam en handtekening. 

Uw wilsbeschikking opstellen

Wij kunnen u een wilsbeschikking invuldocument opsturen of u kunt hem hieronder downloaden, maar liever komen wij langs om dit samen met u door te nemen. Wij kunnen dan ook uitleg geven over verschillende mogelijkheden. Alle informatie laten we dan bij u achter zodat u zelf nog kan aanvullen, controleren en jaarlijks kunt aanpassen. U kunt het document delen met u naasten of Bijnen kan het deponeren en garandeert uiterste vertrouwelijkheid en geheimhouding van hetgeen je als wensen hebt vastgelegd. 


Vul hieronder het formulier in.


  • Ik heb een:
  • Ik heb interesse in
  • Mijn persoonlijke wensen voor mijn afscheid
  • Tijdens een persoonlijk gesprek met een uitvaartbegeleider zou ik mijn wensen willen vastleggen over de volgende onderdelen van het afscheid
  • De invulling van de dienst