Verzorgen & thanatopraxie

De laatste zorg voor een overledene is een mooie gelegenheid om op een prachtige manier afscheid te nemen. Het kan troost bieden wanneer je hierbij aanwezig bent. Onze gediplomeerde verzorgers bereiden de overledene goed voor op een waardig afscheid.

Thanatopraxie
Een aanvullende mogelijkheid is een thanatopraxie-behandeling. Dat is een methode om een lichaam langer te conserveren. Hiermee kan de termijn tussen het moment van overlijden en de begrafenis of crematie worden verlengd naar ongeveer tien dagen. Veelal behoudt de overledene zijn natuurlijke kleur.