Informatie over het plan voor het realiseren van een afscheidscentrum met crematorium aan de Boxtelseweg in Vught

18 oktober 2023

Geachte bewoners aan de Boxtelseweg,

Velen van u kennen Bijnen Uitvaartzorg al als een betrouwbare partner voor het verzorgen van een uitvaart. Sommigen van u hebben wij mogen bijstaan om te helpen en te ondersteunen met het organiseren van een afscheid van een dierbare of bekende.

Al een geruime tijd zijn wij in gesprek met Reinier van Arkel (zorginstelling Voorburg), om op het perceel “Eikenven” van het zorgpark een afscheidscentrum met crematorium te vestigen. Dit sluit volledig aan bij de wensen van Reinier van Arkel. Perceel Eikenven is nu nog toegankelijk vanaf de Laan van Voorburg 3, echter het terrein zal van het nieuw te bouwen afscheidscentrum met crematorium even verderop een eigen inrit krijgen op de Boxtelseweg.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught hebben het ontwerp bestemmingsplan Crematorium Eikenven recent in behandeling genomen. Om u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke effecten die dit in de toekomst met zich zou kunnen meebrengen op het gebied van verkeersbewegingen en ook welke maatregelen worden genomen op het gebied van milieu, duurzaamheid, stikstof, etc., nodigen wij u uit om kennis te nemen van ons plan.

Daarbij vragen wij vooral ook om uw participatie en uw stem door mee te denken en antwoorden te geven op vragen. Uw mening en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Ons plan voorziet in een elektrische crematieoven, een omvangrijk zonnepark en techniek om de opgewekte energie op te slaan in een opslagsysteem dat hiervoor speciaal ontwikkeld zal worden, waardoor de locatie grotendeels zelfvoorzienend gaat worden. Op het gebied van een mogelijke toename van verkeer, stikstofuitstoot en duurzaamheid voldoen wij aan de hoogste wettelijke normen en voorschriften, zowel tijdens als na oplevering en opening van de bouw.

Wij nodigen u graag uit om persoonlijk kennis te nemen van het projectplan. Architect Sieds de Jong zal het plan dan toelichten. Vervolgens kunt u vragen stellen en is er een rondvraag. Daarna maken wij een verslag van de door u gemaakte opmerkingen en wensen. Die zullen ook door het projectteam van het crematorium besproken worden met de gemeente.

Wij bieden u gelegenheid om te kiezen of u persoonlijk in kennis gesteld wenst te worden tijdens de aangeklede presentatie op donderdag 21 december om 19.30 uur de presentatie bij onze hoofdvestiging, Bijnen Uitvaartcentrum - Vught, Wolfskamerweg 12 in Vught, of doormiddel van een huisbezoek, zodat een medewerker van het projectteam u thuis komt informeren.

Voor nadere informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur Bijnen Uitvaartzorg bellen 073 - 656 23 79, of via e-mail eikenven@bijnen.nu

Via bijgaand formulier ontvangen wij graag uw keuze, hoe u geïnformeerd wenst te worden. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Rien Bijnen