Bijnen Uitvaartzorg krijgt keurmerk “Dementievriendelijke Uitvaartonderneming”

11 september 2023

In de regio Vught, waar Bijnen Uitvaartzorg actief dienstverlening geeft, leven circa 8.000 mensen met dementie. Naar schatting 125 van hen verliezen in 2023 de levenspartner.

Een niet gering deel van het uitvaartteam heeft persoonlijke ervaring met dementie binnen de familie- en vriendenkring. Vanuit het team ontstond het idee om de gehele onderneming bij te scholen in ‘Dementievriendelijke uitvaartzorg’. Na een intensieve tweedaagse training, door professionals, die bekend zijn met de kennis over dementie, zijn uitvaartverzorgers, uitvaartassistenten, front-officeprofessionals en directie in staat om mensen met dementie vanaf het eerste telefonische contact tot en met de laatste nazorgbehoefte te betrekken bij het afscheid nemen, voorafgaand en rondom de dag van de uitvaart.

Een uitvaartprofessional met dementiebewuste kennis en vaardigheden maakt een groot verschil voor de mens met dementie en de naaste familie. Bij de vormgeving van een dementievriendelijke uitvaart gaat de uitvaartverzorger met hen op zoek naar de mogelijkheden om de mens met dementie aan het afscheid en de uitvaart deel te laten nemen. De persoonlijke ervaringen van de uitvaartassistenten zijn waardevol bij de ontvangst en begeleiding in het uitvaartcentrum tijdens een laatste verzorging en rouwbezoeken. Dementie verandert het leven van de getroffenen en hun familie ingrijpend. Dankzij de training zijn de medewerkers van Bijnen Uitvaartzorg in staat om af te stemmen op de persoon met dementie. Bovendien helpen zij de naasten om, ondanks de soms spannende omstandigheden, als voltallige familie afscheid te nemen.

Ook binnen de gemeente Vught is gestart met een werkgroep. Ellen Huizinga is als afscheidsbegeleider namens Bijnen Uitvaartzorg hierbij betrokken. Het streven ‘Samen dementievriendelijk ondernemen’ is waar we in onze gemeente meer aandacht aan willen besteden. Samen met diverse ondernemers en geadviseerd door Alzheimer Nederland afdeling regio ’s-Hertogenbosch-Bommelwaard zal de betrokkenheid binnen de Vughtse samenleving voor mensen met dementie vorm gaan krijgen. Met een voorspelde verdubbeling van het aantal mensen met dementie tussen nu en 2050 maakt Bijnen Uitvaartzorg de komende 27 jaar voor hen het verschil bij het nemen van afscheid en de afscheidsdienst. Vanaf 1 september dragen zij officieel het keurmerk Dementievriendelijk.

Voor meer informatie neemt u contact op met

Bjorn Bijnen of Ellen Huizinga tel: 073 656 23 79