Dementievriendelijke Uitvaartzorg

Wolfskamerweg 16, 5262 SJ Vught
11 januari
19:00
Lezing
Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel
18 januari
15:00
Lezing
Wielkamp 5, 5301 DB Zaltbommel
25 januari
19:00
Lezing

De data en locaties worden nader vastgesteld. Binnen Bijnen zijn er afscheidsbegeleiders die een specifieke opleiding hebben gevolgd om familie en nabestaanden te begeleiden m.b.t. tot het voorbereiden, regelen en bijwonen van een dementievriendelijke uitvaart. Bespreek dit als er binnen uw familie de wens bestaat om hier extra aandacht en begeleiding te bieden. Deze bijeenkomsten organiseert Bijnen in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland.

Een dementievriendelijke uitvaart zal steeds vaker voorkomen. Er zijn in Nederland 283.000 mensen die een vorm van dementie hebben.. De verwachting is dat in 2040 er 520.000 mensen een vorm van alzheimer zullen hebben.

De samenwerking met verschillende verzorgingshuizen in de regio’s  was voor Bijnen Uitvaartzorg een belangrijke reden of een van zijn afscheidsbegeleiders een gespecialiseerde opleiding ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger’ te laten doen. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland. Inmiddels mag Bjorn Bijnen zich een ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger’ noemen.   

Tijdens deze lezing zal Bjorn u vertellen wat de meerwaarde is van een dementievriendelijke uitvaartverzorging. 

Opa heeft dementie en nu is oma overleden...

"Vertellen we opa dat oma dood is?"

"Laten we opa afscheid nemen?"

"Nemen we opa mee naar de uitvaart?"

Bjorn; `In mijn werk als uitvaartverzorgster krijg ik regelmatig te maken met nabestaanden die een vorm van dementie hebben. Het is belangrijk dat nabestaanden met dementie, samen met de andere nabestaanden, op een goede manier afscheid kunnen nemen. In samenspraak met de familie zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de nabestaande met dementie te betrekken. Zoals iedere nabestaande kan ook een nabestaande met dementie persoonlijk afscheid nemen en bij de uitvaart betrokken worden. Vaak lopen de meningen daarover binnen de familie uiteen, hoewel iedereen het beste voor heeft met de persoon in kwestie. Luisterend naar de wensen en zorgen van de familieleden zoeken we samen naar de mogelijkheden.  De naaste met dementie staat niet centraal, maar er is wel speciale aandacht om zoveel als mogelijk en wenselijk de nabestaande met dementie te betrekken bij het afscheid en/of de uitvaart’. Bjorn vertelt u graag hoe het is om een dementievriendelijke uitvaart te verzorgen en welke methode ze daarvoor gebruikt.