Project Bijnen Crematorium Eikenven

05 augustus 2023

Energieneutraal cremeren is milieuvriendelijk

Het aantal crematies in Nederland neemt toe. In 2020 werd van het totaal aantal overledenen 66% gecremeerd en 34% begraven (Bron: landelijke vereniging van crematoria). In ons land wordt een stevige discussie gevoerd over het milieu en daar heeft ook de uitvaartbranche mee te maken.

We moeten onze huizen goed isoleren, zonnepanelen plaatsen en af van het gas. Of dat allemaal ook zijn beslag zal krijgen voor 2030 dan wel 2050 wachten we nog maar even af. In de uitvaartbranche wordt ook steeds meer gekeken naar de milieuaspecten. Van biologisch afbreekbare kisten en urnen tot aan energieneutraal cremeren.

Van het gas af
98% van het aantal crematoria in Nederland is voorzien van een gasoven. Een gasoven gebruikt per crematie 60 kubieke meter gas. Na 25 crematies is evenveel gas verstookt als een gemiddeld huishouden in één heel jaar verbruikt. Alle crematoria in ons land gebruiken jaarlijks evenveel gas als een kleine stad. Binnen de uitvaartbranche is nagedacht over innovatieve oplossingen om het gasgebruik bij crematies te matigen. Het verbruik van een gasoven nu, ligt aanmerkelijk lager dan tien jaar geleden. Maar er zijn ook nieuwe technische hoogstandjes. Het Nederlandse DFW Europe heeft de afgelopen jaren een nieuwe elektrische crematieoven ontwikkeld.

Hoe werkt het?
Elektrisch cremeren is wat techniek betreft vergelijkbaar met een elektrische oven in het huishouden. Alleen natuurlijk heel wat groter. In de oven zijn verwarmingselementen aangebracht die de warmte genereren in de machine. Ventilatoren zorgen ervoor dat de warmte evenredig wordt verspreid. De benodigde energie kan opgewekt worden door zonnepanelen en/of een windturbine. De elektrische oven zorgt voor een kortere crematieduur dan een traditionele gasoven, CO2-uitstoot en energieverbruik gaan fors omlaag. De mensen vragen steeds meer om duurzame oplossingen. Het is duidelijk dat de uitvaartbranche dat goed begrijpt.

Plannen in onze regio
Er zijn inderdaad meerdere plannen die de komende jaren tot uitvoering zullen komen om energieneutraal cremeren in Brabant mogelijk te maken. Er kan al gecremeerd worden in bestaande crematoria die recentelijk zijn uitgerust met een elektrische oven. Die bevinden zich op behoorlijke afstand van Brabant. 

Bijnen is actief betrokken bij de ontwikkeling van een energie neutraal crematorium. Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk. Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met de directie van Bijnen Uitvaartzorg. 073 656 23 79